loading ...

Turyści we Lwowie

Przejrzeć inne

Gdzie schodzić - Park «Wysoki Zamek»

Park "Wysoki zamek" - to stary cienisty park, który jest rozmieszczony na Górze Zamkowej w Lwowie. Wysoki zamek wchodzi w skład przyrodo- ochronnego funduszu Ukrainy, jak skarb narodowy. Założono ten park było w 1835 roku. Składa się Wysoki zamek z górnych i dolnych tarasów. Na dolnym tarasie parku rozmieszczona majestatyczna aleja starychych kasztanów. Na niej ustalono pamiętny kamień dla uczczenia zwycięstwa króla Polski Jana ІІІ Sobieskiego nad wojskem tureckim. W końcu kasztanowej aleji znajduje się domek ogrodnika, wokół którego rosną wiele roślin egzotycznych. Na górnym tarasie Wysokiego zamku wznosi się sztuczna góra (wysokością 413 metrów) z placykiem przeglądowym. Ta góra była nasypana w końcu ХІХ stulecia dla uczczenia 300 rocznicy Unii Lubelskiej. Dzięki temu w Lwowa pojawił się wspaniały placyk przeglądowy. Około podnóża sztucznego kurhanu jeszcze zachowały się fragmenty ścian prastarego zamku, który stojał tu z XIV stulecia. Podnóże góry ochrania kamienny lew, któremu już ponad 400 lat. Park "Wysoki zamek" zajmuje plac blisko 40 hektarów, na którym nasadzono dużo gatunków drzew. Zdecydowaną większość składają drzewa liściaste - jawor, brzoza, kasztan, lipa, akacja, klon, topola, jesion i sosna.

Блок після новини