loading ...

Grupy

Przejrzeć inne

Gdzie schodzić - Park Stryjski

Na południu Lwowa między ulicami Stryjską, Iwana Franki, Kozelnyckiej i Ułasa Samczuka rozmieścił się Park Stryjski, który jest uważany za najpiękniejszy i najdawniejszy park miasta Lwa. W 1876-1877 latach znany maister sztuki parkowo – ogrodowej, inżynier plantacji miejskich Arnold Rioring opracował projekt przyszłego Parku Stryjskiego. Założono park było w 1979 roku na terytorium byłego cmentarza Stryjskiego. W tym że roku rozpoczęło się budowanie parku. Były wysadzone 40 000 drzew (klony, świerki, jawory, tulipanowiec amerykańki, dąb czerwony, miłorząb dwuklapowy, dąb czerwonoliściasty), zostały rozbite aleje, zaplanowano polanki i trawniki parterowe. Najpierw ten park nazywał się "Parkiem Kilińskiego", ponieważ tu było zaplanowano ustalenie pomnika Janowi Kilińskiemu (uczestnikowi powstania pod przewodnictwem Tadeusza Kościuszki). Jednak ta nazwa nie oswoiła się, bardziej popularną okazała się nazwa "Park Stryski". Najpierw park zajmował niezbyt duże terytorium, jednak z czasem jego zasięgi rozszerzały się i na dzień dzisiejszy plac Parku Stryjskiego sięga 60 ha, który podziela się na trzy części landszaftowe: strefa dolnych parterów, strefa parku leśnego i taras górny. W pobliżu głównego wejścia znajduje się malowniczy stawek z białymi łabędziami, który wabi do się ludzi zakochanych i dzieci.

Блок після новини

Plac Rynek
Plac Rynek w Lwowie

Lwowski Plac Rynek zachował swoją nazwę od ХІV stulecia. Ona pochodzi od niemieckiego "der Ring" (koło, kółko), właśnie na takiej zasadzie budowały się centralne place niemieckich miast średniowiecznych. Plac rozmiarem 142 х 129 m tworzą 44 domy i ratusz w centrum.

Pomnik Szewczenki
Pomnik Szewczenki w Lwowie

Odkrycie pomnika Т. Szewczenki autorstwa rzeźbiarzy Andrzeja i Włodzimierza Suchorskich, odbyło się 24 sierpnia 1992 r. w obecności dużej ilości lwowian. Sam fakt budowy tego pomnika był bardzo unikalny, przecież kiedyś, na tym miejscu znajdowała się tak zwana "wyspa wolności", albo "klomb" - miejsce spotkania narodowo nastrojonych mieszkańców miasta Lwowa. Tu można było nabyć gazety wydawnictwa podziemnego.

Pomnik Hruszewskiemu
Pomnik Hruszewskiemu w Lwowie

Pomnik prezydentowi Rady Centralnej Ukraińskiej Republiki Ludowej (1917-1918) jest rozmieszczony na prospekcie T. Szewczenka. To nie przypadkowo, przecież Hruszewski był profesorem katedry historii na Uniwersytecie Lwowskim, stary korpus którego znajduje się opodal na ulicy Hruszewskiego. Wyrobili jego z brązu i granitu i otworzyli w 1994 roku.

On odkrywa ukraińskiemu widzowi światową dramaturgię, rozszerza teatralną percepcję świata i kulturę ukraińskich aktorów i publiczności.

To wydarzenie łączą z imieniem znanego ukraińskiego uczonego Ilariona Swiencyckiego, który jeszcze w 30-х latach ubiegłego stulecia zaczął tworzyć muzeum wsi.

A w czasy radzieckie na scenie teatru był zbudowany obracający się mechanizm, który już ponad 50 lat kręci aktorami.