loading ...

Turyści we Lwowie

Przejrzeć inne

Gdzie schodzić - Teatr im. Marii Zankoweckiej (Teatr Skarbkowski)

Teatr imienia Marii Zankoweckiej znajduje przy ulicy Łesi Ukrainki, 1. Budowa, w której on rozmieszcza się, była zbudowana jeszcze w dalekim 1836 roku. Projekt przyszłego teatru opracowali znani architekci Johan Zalcman i Ludwig Pichl. Głównym inwestorem tego projektu został znany przedsiębiorca, hrabia Stanisław Skarbyk, który dla budownictwa teatru założył wszystkie swoje majątki. Lecz to tego wartowało, na moment odkrycia, 28 marca 1842 roku, teatr był bardzo współczesną budową inżenierską. A pierwsze przedstawienia, które miały miejsce w nim, zaczęły komercyjny sukces teatru. Podczas wojny, w 1941 roku, Niemcy przeprowadzili dużą rekonstrukcję teatru, planując przekształcić jego na zakład wyjątkowo dla swoich potrzeb. A w czasy radzieckie na scenie teatru był zbudowany obracający się mechanizm, który już ponad 50 lat kręci aktorami. Co ż dotyczy historii teatru im. М. Zankoweckiej, to ona jest nie mniej burzliwa, aniżeli historia budownictwa samej budowy. Życie teatru rozpoczęło się 16 września 1917 roku przedstawieniem Wołodymyra Wynnyczenka "Prygwożdżeni" w pomieszczeniu Troickiego domu ludowego. W 1918 roku on był zreorganizowany do Państwowego teatru ludowego, a z czasem w Teatr ludowy. W skład trupy wchodzili tacy ukraińscy artyści, jak М.Zańkowecka, G.Marynycz, W. Lubart i inni. W takim składzie Teatr ludowy pracował do 1922 roku. Tego że roku on był przemianowany na Państwowy dramatyczny ludowy teatr, a z czasem na teatr im. М.Zańkoweckiej. W 1922-1930 lata, w związku z ciężką sytuacją ekonomiczną, zespół teatralny przebywał na występach gościnnych. W 1944 roku w losie teatru stał się nieoczekiwany przewrót - decyzją rządową zespół był zwrócony do Lwowa na stałą pracę. W 1972 roku teatr otrzymał tytułu "akademickiego".

Блок після новини