loading ...

.

.

Włoskie Podwórko
Włoskie Podwórko w Lwowie

Włoskie podwórko jest prawdziwą ozdobą centralnej częścią miasta. Jedyna w Ukrainie unikalna trzywarstwowa renesansowa arkada-loggia, rozmieszczona w podwórze pałacu Lubomyrskich, zbudowanego w 1580 r. architektami Piotrem Barbonom i Pawłem Rzymianinem dla greckiego kupca Konstanty Korniakta. Dziś w pałacu znajduje się ekspozycja, wystawowe i służbowe pomieszczenia Lwowskiego muzeum historycznego.

Plac Rynek
Plac Rynek w Lwowie

Lwowski Plac Rynek zachował swoją nazwę od ХІV stulecia. Ona pochodzi od niemieckiego "der Ring" (koło, kółko), właśnie na takiej zasadzie budowały się centralne place niemieckich miast średniowiecznych. Plac rozmiarem 142 х 129 m tworzą 44 domy i ratusz w centrum.

Pomnik Nikiforowi Krynickiemu
Pomnik Nikiforowi Krynickiemu w Lwowie

Artysta-samouk był przyznany jednym z najbardziej ciekawych spośród swoich współczesników. Świat ocenił jego talent w 1932 roku w Paryżu w galerii Leon Marsel, gdzie po raz pierwszy eksponowała się jego duża wystawa z 200 rysunków.

W pobliżu głównego wejścia znajduje się malowniczy stawek z białymi łabędziami, który wabi do się ludzi zakochanych i dzieci.

To wydarzenie łączą z imieniem znanego ukraińskiego uczonego Ilariona Swiencyckiego, który jeszcze w 30-х latach ubiegłego stulecia zaczął tworzyć muzeum wsi.

On odkrywa ukraińskiemu widzowi światową dramaturgię, rozszerza teatralną percepcję świata i kulturę ukraińskich aktorów i publiczności.