loading ...

  • Miejski festiwal kawy
  • Święto sera i wina
  • Święto Pampucha
  • Browar Lwowski
Nasi klienci
Zamek w Złoczowie w Lwowie

Dotychczas również zachowały się autentyczne elementy architektoniczno-plastyczne dawnych zabudowań, które są dokonane w stylu renesansu.

Festiwal  «Alfa Jazz Fest»

W ogóle w festiwalu wzięli udział więcej 100 muzyków z Ukrainy, USA, Biłorusi, Brazylii i Rosji.

Pomnik Hruszewskiemu
Pomnik Hruszewskiemu w Lwowie

Pomnik prezydentowi Rady Centralnej Ukraińskiej Republiki Ludowej (1917-1918) jest rozmieszczony na prospekcie T. Szewczenka. To nie przypadkowo, przecież Hruszewski był profesorem katedry historii na Uniwersytecie Lwowskim, stary korpus którego znajduje się opodal na ulicy Hruszewskiego. Wyrobili jego z brązu i granitu i otworzyli w 1994 roku.

Archikatedralny sobór św. Jura
Archikatedralny sobór św. Jura w Lwowie

Sobór Świętego Jura - to główna Świątynia Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej. W lipcu 1700 r. tu był ogłoszony akt łączenia Lwowskiej Archidiecezji z Rzymem. Najcenniejsza relikwia cerkwi - Cudowna Ikona Matki Boskiej XVII st. W 1674 p. przywieziona do Lwowa z Trembowli biskupem Josyfem (Szumlianskim).

Festiwal etniczny "Kraj marzeń"

Festiwal ten odbywa się w Muzeum Życia i Architektury Ludowej "Skansen we Lwowie".

Święto kawy "Na kawę do Lwowa"

Tradycyjnie na święcie kawy przeprowadza się głosowanie za najlepszą kawiarnię Lwowa.

Tu skupione mistrzostwo rzeźbiarstwa i malarstwa Galicji ХІХ stulecia.

On odkrywa ukraińskiemu widzowi światową dramaturgię, rozszerza teatralną percepcję świata i kulturę ukraińskich aktorów i publiczności.

W pobliżu głównego wejścia znajduje się malowniczy stawek z białymi łabędziami, który wabi do się ludzi zakochanych i dzieci.

Tu są przedstawione wszystkie główne rodzaje broni - palna, pociskowa, zimna, przedmioty ochronnego uzbrojenia.

A w czasy radzieckie na scenie teatru był zbudowany obracający się mechanizm, który już ponad 50 lat kręci aktorami.

To wydarzenie łączą z imieniem znanego ukraińskiego uczonego Ilariona Swiencyckiego, który jeszcze w 30-х latach ubiegłego stulecia zaczął tworzyć muzeum wsi.

Odpoczynek w Lwowie. Wycieczki, tury.